ŠKODA Handy ZŤP

Spoločnosť ŠKODA AUTO Slovensko predstavila nový program riešenia a rozvoja dopravnej mobility osôb so zdravotným postihnutím ŠKODA Handy ZŤP, s mottom „Zdravotne postihnutí pomáhajú zdravotne postihnutým“.

Zamestnanci v každom zo štyroch centier ponúkajú:

  • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom
  • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia
  • poradenstvo (legislatíva, nároky z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
  • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách
  • náhradné vozidlo pre klienta ZŤP (do 1 roka od zriadenia)
  • trenažér na ručné riadenie
  • preškoleného servisného technika a automechanika
  • bezbariérový prístup
  • riadne označenie predajného miesta

Výhody pre držiteľov ZŤP v ŠKODA Handy centrách

Predaj vozidiel ŠKODA 7% zľava z ceny nového vozidla ŠKODA
Poistenie Allianz 10% zľava z poistnej sumy KASKO
Leasing VWFS Zvýhodnené úročenie
Nadobudnutie vlastníckeho práva na vozidlo od začiatku
Variabilná doba trvania od 6 do 72 mesiacov
Akciové financovanie ŠKODA Kredit 1/3
Kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
Exkluzívna služba VWFS asistent
Úpravy vozidiel Ceny platné v rámci SR podľa cenníka
Servis Zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce podľa cenníkov jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier
Odťah Zvýhodnené ceny tarifných podmienok jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier a poisťovní