services2Každé vozidlo potrebuje pravidelnú údržbu (výmenu oleja, kontrolu batérie, bŕzd, atď.).

Naši servisní partneri vykonajú na vašom vozidle ŠKODA nielen pravidelné servisné prehliadky (ktoré sú nutným predpokladom pre zachovanie záruky), ale aj prípravu na technickú kontrolu, meranie emisií a ďalšie služby.

Servisné prehliadky

Aby ste vaše vozidlo udržali dlhodobo v kondícií a funkčné a prípadne nenechali prepadnúť nároky na záruku, je nutné absolvovať pravidelné servisné prehliadky u autorizovaného servisného partnera ŠKODA. Informácie o servisných intervaloch vozidiel ŠKODA nájdete v servisnej knižke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou palubnej literatúry vášho vozidla ŠKODA.

Príprava na STK a meranie emisií

Pripravíme vaše vozidlo na štátnu technickú kontrolu a zmeriame jeho emisie. V prípade nutnosti autorizovaný servisný partner ŠKODA odstráni po dohode s vami všetky zistené nedostatky. Budete tak mať celkovú istotu, že je váš automobil dokonale pripravený.

Výmena oleja

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA vám pravidelne vymení olej a olejový filter, aby bola zaručená hladká prevádzka motora a jeho dlhodobá životnosť.

ŠKODA rýchloservis

U vybraných servisných úkonov, ako je napr. výmena oleja, výmena brzdových kotúčov atď., vám váš autorizovaný servisný partner ŠKODA ponúkne opravu na počkanie. Avšak i v tomto prípade odporúčame dohodnúť si radšej termín vopred.

Servis batérie

Batéria musí byť v bezchybnom stave nielen v zime. Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA skontroluje stav batérie a postará sa o jej bezporuchovú prevádzku.

Umývanie vozidla a čistenie interiéru

Na prianie môže autorizovaný servisný partner ŠKODA umyť vaše vozidlo a vyčistiť jeho interiér.

Sezónne akcie

Aby bolo vaše vozidlo dobre pripravené na nadchádzajúcu sezónu, pripravuje váš autorizovaný servisný partner ŠKODA pravidelné sezónne akcie s atraktívnou, cenovo výhodnou ponukou ďalších služieb.

Servis klimatizácie

Ponúkame vám kompletný servis klimatizácie. Prevedieme test tesnosti klimatizačného systému, skontrolujeme funkcie a tlaky klimatizácie a zmeriame množstvo chladiva. Všetky práce prevedieme presne podľa predpisov výrobcu a použijeme najmodernejšie zariadenie odporučené výrobcom. V prípade potreby prevedieme doplnenie chladiaceho média či vyčistenie klimatizácie špeciálnym prípravkom.

Geometria náprav vozidla

Nesprávna geometria náprav spôsobuje nerovnomerné opotrebovanie pneumatík vášho vozidla. Preto vám ponúkame zmeranie geometrie náprav a v prípade nutnosti jej odborné nastavenie. Všetky práce prevedieme presne podľa predpisov výrobcu na modernom zariadení schváleným výrobcom.