údržba vozidla HELORO

Údržba vozidla

Každé vozidlo potrebuje pravidelnú údržbu (výmenu oleja, kontrolu batérie, bŕzd, atď.).

Naši servisní partneri vykonajú na vašom vozidle ŠKODA nielen pravidelné servisné prehliadky (ktoré sú nutným predpokladom pre zachovanie záruky), ale aj prípravu na technickú kontrolu, meranie emisií a ďalšie služby.